• <cite id="htfkx"><noscript id="htfkx"></noscript></cite><tt id="htfkx"></tt>

   <cite id="htfkx"><form id="htfkx"></form></cite>
   <b id="htfkx"><form id="htfkx"><del id="htfkx"></del></form></b><cite id="htfkx"><noscript id="htfkx"></noscript></cite>
   1. <tt id="htfkx"><form id="htfkx"><delect id="htfkx"></delect></form></tt>
    <rp id="htfkx"><menuitem id="htfkx"></menuitem></rp>
    <b id="htfkx"><form id="htfkx"><delect id="htfkx"></delect></form></b>

    <tt id="htfkx"><form id="htfkx"></form></tt>
   2. <rt id="htfkx"><optgroup id="htfkx"></optgroup></rt>
    <tt id="htfkx"></tt>

    <tt id="htfkx"></tt><tt id="htfkx"></tt>

     1. <b id="htfkx"><form id="htfkx"><sup id="htfkx"></sup></form></b>
      <b id="htfkx"><form id="htfkx"></form></b>

      <tt id="htfkx"><form id="htfkx"><label id="htfkx"></label></form></tt>
      <rt id="htfkx"></rt>

      Selection Process

      Rekrutacja

      Poszukujemy absolwentów ró?nych kierunków studiów, którzy posiadaj?c wymagane umiej?tno?ci i kwalifikacje wraz z odpowiednim do?wiadczeniem zawodowym i cechami osobowymi b?d? stanowi? warto?? dodan? dla naszych klientów na ca?ym ?wiecie.

      Przebieg rekrutacji

      W pierwszym kroku procesu rekrutacji prosimy kandydatów o wype?nienie wniosku na stronie. Nale?y za??czy? CV w j?zyku angielskim i zachowa? dokument bez polskich znaków w nazwie pliku.

      Drugim krokiem procesu jest wst?pna telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem zespo?u ds. Pozyskiwania Talentów. Najlepsi kandydaci otrzymaj? zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem biznesu w celu dalszej weryfikacji. Sukces na tym etapie zostanie zwieńczony ofert? zatrudnienia i wtedy zostaje ju? tylko z niecierpliwo?ci? czeka? na rozpocz?cie kariery w State Street.

      Rozpocznij karier? w State Street

      Poszukujemy:

      • Studentów ostatnich lat studiów, którzy ??cz? w sobie doskona?? umiej?tno?? komunikacji ze zdolno?ciami akademickimi
      • Absolwentów z tytu?em licencjata lub magistra w dziedzinie ksi?gowo?ci, finansów, biznesu lub ekonomii — cho? rozpatrujemy tak?e podania kandydatów-absolwentów z innych dziedzin
      • Osób poszukuj?cych pracy w sektorze us?ug finansowych

       

      Charakterystyka idealnego kandydata:

      • Dobrze rozwini?te umiej?tno?ci organizacyjne i my?lenia analitycznego
      • Umiej?tno?ci komunikacji interpersonalnej, ustnej i pisemnej
      • P?ynna znajomo?? j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie
      • Umiej?tno?? wykonywania zadań indywidualnie i w zespole
      • Znajomo?? aplikacji Microsoft Office oraz otwarto?? na poznawanie nowych technologii/systemów
      • Profesjonalizm, niezawodno?? i wiarygodno??

       

      Aplikuj teraz
      Nale?y wybra? Europe/Middle East/Africa, przeczyta? i zaakceptowa? polityk? ochrony prywatno?ci, a nast?pnie rozpocz?? wyszukiwanie wpisuj?c Poland jako s?owo klucz w okienku wyszukiwarki.

      Stanowiska wy?szego szczebla tzw. ‘advanced-level’

      Zapoznaj si? z nasz? propozycj? rozwoju swej kariery w ramach naszej kadry menad?erskiej. Poszukujemy kandydatów najlepiej z udokumentowanym do?wiadczeniem w sektorze us?ug powierniczych oraz/lub ksi?gowo?ci ds. funduszy inwestycyjnych. Kandydaci musz? posiada? udokumentowan? histori? z zakresu zarz?dzania personelem, doskona?e umiej?tno?ci komunikacyjne – w tym p?ynn? znajomo?? j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie – oraz zdolno?ci przywódcze.

      Aplikuj teraz
      Nale?y wybra? Europe/Middle East/Africa, przeczyta? i zaakceptowa? polityk? ochrony prywatno?ci, a nast?pnie rozpocz?? wyszukiwanie wpisuj?c Poland jako s?owo klucz w okienku wyszukiwarki.

       

       

      一道本久在线久久综合