• <cite id="htfkx"><noscript id="htfkx"></noscript></cite><tt id="htfkx"></tt>

   <cite id="htfkx"><form id="htfkx"></form></cite>
   <b id="htfkx"><form id="htfkx"><del id="htfkx"></del></form></b><cite id="htfkx"><noscript id="htfkx"></noscript></cite>
   1. <tt id="htfkx"><form id="htfkx"><delect id="htfkx"></delect></form></tt>
    <rp id="htfkx"><menuitem id="htfkx"></menuitem></rp>
    <b id="htfkx"><form id="htfkx"><delect id="htfkx"></delect></form></b>

    <tt id="htfkx"><form id="htfkx"></form></tt>
   2. <rt id="htfkx"><optgroup id="htfkx"></optgroup></rt>
    <tt id="htfkx"></tt>

    <tt id="htfkx"></tt><tt id="htfkx"></tt>

     1. <b id="htfkx"><form id="htfkx"><sup id="htfkx"></sup></form></b>
      <b id="htfkx"><form id="htfkx"></form></b>

      <tt id="htfkx"><form id="htfkx"><label id="htfkx"></label></form></tt>
      <rt id="htfkx"></rt>
      Careers

      State Street Bank w Polsce w ogólnym zarysie

      Wraz z ci?g?ym rozwojem naszej firmy pragniemy budowa? platform?, która ??czy profesjonalizm i wiedz? eksperck? miejscowych specjalistów oraz du?? skal? mo?liwo?ci globalnej korporacji, dzi?ki czemu mo?emy dostarcza? najwy?szej jako?ci us?ugi klientom nie tylko z naszego regionu.

      Pracuj?c dla State Street w Polsce b?dziesz wspiera? proces obs?ugi naszych klientów we wspó?pracy z kolegami z innych lokalizacji. Tempo oraz zakres operacji w Polsce czyni? ?rodowisko pracy interesuj?cym i pe?nym wyzwań, gdzie kierownictwo jest otwarte na nowe pomys?y i stawia na innowacje. Kluczowym czynnikiem jest elastyczno??, gdy? nasze dzia?ania musz? by? dopasowane do gwa?townie zmieniaj?cych si? potrzeb grupy klientów instytucjonalnych. Wszystko to sprawia, ?e b?dziesz mia? sposobno?? zdoby? do?wiadczenie w wielu aspektach procesu inwestycyjnego. Ci?g?y rozwój naszych pracowników jest dla nas bardzo wa?ny, jako ?e pragniemy budowa? kadr? kierownicz? w oparciu o miejscowych specjalistów, by wykreowa? ich na przysz?ych liderów.

      一道本久在线久久综合